حبرگزاری جنوب اسپورت متشکل از تیم خبری خبره و مجرب از سراسر استان در راستای رسالت خود و اهتمام ورزیدن به ورزش استان خوزستان چشم اندازی را متصور شود که ماهیت ساختاری ، مادی  و معنوی ورزش به بهترین شکل نمود پیدا کند.
علاقمندان جهت همکاری و ارسال نظرات و پیشنهادات خود و همچنین اعلام همکاری به هر کدام از شیوه های زیر ارتباط برقرا نمایند؛
شماره ارسال پیامک جهت ارسال سوژه های خبری ، پیشنهادات و انتقادات :    09120086577
صاحب امتیاز ، مدیر مسول  : محمد دستور 

سردبیر: فاطمه خلیلی       
09166734583

پست الکترونیکی :    jonoob.sport@gamil.com
ایسنتاگرام :jonoob.sport
ارتباط با ما
نام شما: فیلد اجباری.
آدرس رایانامه: فیلد اجباری.
شماره تماس:
موضوع:
پیغام شما: فیلد اجباری.
کد امنیتی: فیلد اجباری.