دسته بندی خبر

دسته بندی نقدو تحلیل

0 ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
1 ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
1 ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›

چالش ها و ابهامات یک انتصاب ورزشی

فرض آورده مالی تنها شکل از توانایی در ورزش نیست . کم نبودن رئیس هیات هایی که اسم و رسمشان بر پیکره مدیریتی استان خوزستان سنگینی میکرد اما وقتی…
0 ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›