دسته بندی خبر

دسته بندی نقدو تحلیل

من به آمار ورزش مشکوکم!

شما در ساختار ورزش مصرف کننده آن چیزی هستید که نظام سرمایه داری به خوردتان می‌دهد نه آن چیزی که برای منفعت شما خوب است.
0 ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
1 ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
1 ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›

چالش ها و ابهامات یک انتصاب ورزشی

فرض آورده مالی تنها شکل از توانایی در ورزش نیست . کم نبودن رئیس هیات هایی که اسم و رسمشان بر پیکره مدیریتی استان خوزستان سنگینی میکرد اما وقتی…
0 ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›