دسته بندی خبر

دسته بندی نقدو تحلیل

0 ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›

من به آمار ورزش مشکوکم!

شما در ساختار ورزش مصرف کننده آن چیزی هستید که نظام سرمایه داری به خوردتان می‌دهد نه آن چیزی که برای منفعت شما خوب است.
0 ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
1 ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
1 ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ در نقدو تحلیل توسط sportsport ادامه خبر ›