بایگانی خبر برای › 4/2020

معرفی شیما حسین زاده مربی شنا ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ در معرفی داوران و مربیان برتر استان توسط sportsport ›
معرفی میلاد میرسعدزاده مربی والیبال ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ در معرفی داوران و مربیان برتر استان توسط sportsport ›
معرفی مربی زینب دوم گزین ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ در معرفی داوران و مربیان برتر استان توسط sportsport ›
معرفی پرستو شهنی از فعالان ورزش استان ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ در معرفی داوران و مربیان برتر استان توسط sportsport ›
معرفی ابتسام خرسان مربی بسکتبال ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ در معرفی داوران و مربیان برتر استان توسط sportsport ›
معرفی مرضیه پاپی صاد مربی تکواندو از شهرستان اندیمشک ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ در معرفی داوران و مربیان برتر استان توسط sportsport ›
معرفی مرضیه پاپی صاد مربی تکواندو از شهرستان اندیمشک ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ در معرفی داوران و مربیان برتر استان توسط sportsport ›
معرفی مرضیه پاپی صاد مربی تکواندو از شهرستان اندیمشک ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ در معرفی داوران و مربیان برتر استان توسط sportsport ›
معرفی ثریا دوستانی مربی والیبال ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ در معرفی داوران و مربیان برتر استان توسط sportsport ›
معرفی سمیه بهداروند مربی بدنسازی استان خوزستان ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ در معرفی داوران و مربیان برتر استان توسط sportsport ›
معرفی ماندانا علیمحمدی مربی شنا و نجات غریق استان خوزستان ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ در معرفی داوران و مربیان برتر استان توسط sportsport ›
معرفی فاطمه رضائی مربی آمادگی جسمانی،بدنسازی و فوتسال ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ در معرفی داوران و مربیان برتر استان توسط sportsport ›
معرفی میثم جعفری مربی بدنسازی،حرکات اصلاحی و آمادگی جسمانی ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ در معرفی داوران و مربیان برتر استان توسط sportsport ›
معرفی افسانه چراغی مربی فیتنس،TRX و آمادگی جسمانی ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ در معرفی داوران و مربیان برتر استان توسط sportsport ›
معرفی نوشین همایون فر مربی بدنسازی و فیتنس ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ در معرفی داوران و مربیان برتر استان توسط sportsport ›
معرفی رویا شمسی پور مربی پیلاتس،بدنسازی و آمادگی جسمانی ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ در معرفی داوران و مربیان برتر استان توسط sportsport ›
معرفی محمدرضا بوالحسنی مربی personal traine و trx وfunctionvaltraining ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ در معرفی داوران و مربیان برتر استان توسط sportsport ›
معرفی هاجر چاشیانی مربی آمادگی جسمانی و بدنسازی و TRX ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ در معرفی داوران و مربیان برتر استان توسط sportsport ›